tugbaheaven:

ucmaktanyorulmuskus:

abi yerim ya nasıl bakıyor öyle 
§